Przejdź do treści

Widgets and tools

Strona „Widżety i narzędzia” oferuje wybór produktów i usług związanych z udostępnianiem danych przez strony trzecie. Prezentowane widżety i narzędzia mają na celu zainspirowanie programistów i interesariuszy do testowania, omawiania i oceniania widżetów i narzędzi, sugerowania innych, a nawet opracowywania nowych.

Skorzystaj z formularza wsparcia Support Centre for Data Sharing, aby przesłać swoje ulubione widżety i narzędzia do oceny.

GDPR Temperature Tool

Sector: Information & Technology
Country: European Union
Hosted by: Cyberwatching.eu (created by the European Digital SME Alliance)

Description
The GDPR...

Kubernetes

Kubernetes is an open source container orchestration system that automates computer application deployment, scaling and management. It is a cluster and...

Opendatasoft

Opendatasoft offers data sharing software’s and develops tools for sharing and re-using data from companies and public administrations. Their mission is to...

Virtuoso Universal Server

Virtuoso Universal Server is a product of OpenLink Software, a privately held company that specialises in Data Virtualisation Technology and Distributed...

FileChain

FileChain is a startup blockchain company that aims to enable developers to create applications for data sharing. This is achieved through co-creation and...