Informacje o Suport Centre for Data Sharing

Czym jest the Support Centre for Data Sharing?

The Support Centre for Data Sharing (SCDS) skupia się w szczególności na badaniu, dokumentowaniu i zgłaszaniu praktyk w zakresie wymiany danych, unijnych ram prawnych oraz technologii dostępu i dystrybucji, które są istotne dla organizacji i które zakładają nowe modele oraz wyzwania prawne lub technologiczne.

SCDS jest dla każdego. Naszą ambicją, powstałą w trakcie realizacji inicjatywy, jest wspieranie wspólnota praktyk ewoluującej od podstawowych aż do tych najtrudniejszych sytuacji.

  • Termin „wymiana danych” odnosi się do zbioru praktyk, technologii, elementów kulturowych i ram prawnych, które są istotne z punktu widzenia transakcji dotyczących jakichkolwiek informacji w formie cyfrowej.
  • Przez praktyki w zakresie wymiany danych mamy na myśli prawne, techniczne lub ogólnie profesjonalne procedury obserwowane w przestrzeni wymiany danych.
  • W ramach prawnych odnosimy się do szerokiego systemu przepisów regulujących podejmowanie decyzji, porozumień, zgodności, praw itp. Szczególny nacisk kładziemy na ramy prawne Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich, jednak obserwujemy również i uczymy się na doświadczeniach innych krajów na całym świecie.
  • Dzięki technologii dostępu i dystrybucji odnosimy się do takich aspektów, jak bezpieczeństwo danych, identyfikacja i wykrywalność źródeł danych oraz publikacja danych za pośrednictwem API.

The Suppport Centre for Data Sharing prowadzone jest dla Komisji Europejskiej przez konsorcjum trzech przedsiębiorstw: Capgemini Invent, Fraunhofer Fokus i Timelex.

Czym nie jest Centrum Wsparcia Wymiany Danych?

Zakres tematów, do których odnosi się SCDS jest bardzo szeroki i musimy skupić się, by być skutecznym. Oznacza to, że uważnie wybrać nas zakres i współpracować z innymi już istniejącymi inicjatywami i grupami roboczymi, aby nie pokrywać również ich zakresów tematycznych. Zakres SCDS nie obejmuje rozwoju następujących tematów:

  • data.europa.eu.
  • Wymiana danych między poszczególnymi osobami – np. wewnątrz przyjaciół lub rodziny w sieciach społecznościowych – oraz ich wpływ na prywatność. Nasze badania będą jednak miały świadomość istnienia ram prawnych służących ochronie praw osób fizycznych, takich jak ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych.
  • Tematy związane z technologią, które są związane, ale nie ściśle z dostępem do danych i ich dystrybucją. Nie będziemy na przykład zgłębiać tematów takich jak przetwarzanie w chmurze lub łańcuch bloków, opracowanych odpowiednio w ramach innych inicjatyw UE, takich jak swobodny przepływ danych nieosobowych czy  Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków.