Widgets and tools

Strona „Widżety i narzędzia” oferuje wybór produktów i usług związanych z udostępnianiem danych przez strony trzecie. Prezentowane widżety i narzędzia mają na celu zainspirowanie programistów i interesariuszy do testowania, omawiania i oceniania widżetów i narzędzi, sugerowania innych, a nawet opracowywania nowych.

Skorzystaj z formularza wsparcia Support Centre for Data Sharing, aby przesłać swoje ulubione widżety i narzędzia do oceny.

GDPR Temperature Tool

Sector: Information & Technology
Country: European Union
Hosted by: Cyberwatching.eu (created by the European Digital SME Alliance)

...

Kubernetes

Kubernetes is an open source container orchestration system that automates computer application deployment, scaling and management...

Opendatasoft

Opendatasoft offers data sharing software’s and develops tools for sharing and re-using data from companies and public...

Virtuoso Universal Server

Virtuoso Universal Server is a product of OpenLink Software, a privately held company that specialises in Data Virtualisation...

FileChain

FileChain is a startup blockchain company that aims to enable developers to create applications for data sharing. This is achieved...