Legal aspects

Lepsze zrozumienie prawa właściwego dla wymiany danych jest konieczne, aby pomóc organom publicznym i firmom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, w opracowywaniu umów o wymianie danych. W niektórych przypadkach Komisja Europejska udziela takich wytycznych w celu ułatwienia właściwego stosowania prawodawstwa UE. Chociaż istnieją wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych – np. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – nie ma jeszcze równie kompleksowych wytycznych co do tego, w jaki sposób inne przepisy UE wpływają na opracowywanie umów o wymianie danych.

W tej części SCDS gromadzimy informacje na ten właśnie temat. Nasze działania obejmują określenie przekrojowych wyzwań i potencjalnych strategii rezolucyjnych, w tym wszelkich zidentyfikowanych najlepszych praktyk lub wytycznych interpretacyjnych.

Nasze badania zostaną pod koniec roku 2020 przekształcone w modelowe warunki umowy i proponowaną europejską licencję na wymianę danych, które mogą stworzyć bardziej zrównoważone warunki dla małych administracji i przedsiębiorstw oraz zmniejszyć koszty transakcyjne związane z wymianą danych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zasady swobody zawierania umów. Zostaną one opracowane na podstawie zidentyfikowanych najlepszych praktyk, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz w ramach partnerstwa z podmiotami sektora publicznego i prywatnego.

Chcemy również wysłuchać Państwa w tej sprawie. Proszimy podzielić się swoimi uwagami i potrzebami lub poprosić o nasze wsparcie, korzystając z naszego specjalnego formularza lub omówić te tematy wraz z innymi specjalistami w ramach forum użytkowników.

The SCDS API Licensing Assistant

The Licensing Assistant guides you through a series of important questions, helping you to assemble a tailored license for API-based data sharing.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.