Przejdź do treści

Legal notice

Zastrzeżenie 

Celem tej strony internetowej Komisji Europejskiej jest ułatwienie ogółowi społeczeństwa dostępu do informacji o inicjatywach i polityce Unii Europejskiej. Naszym celem jest dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji. Ewentualne wskazane nam błędy postaramy się poprawić. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej. 

Informacje te

 • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów; 

 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne; 

 • niekiedy odsyłają do serwisów zewnętrznych, nad którymi służby Komisji nie mają kontroli i za które Komisja nie bierze odpowiedzialności; 

 • nie stanowią porad specjalistycznych lub prawnych (o konkretną poradę należy zawsze zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty). 

Prosimy zwrócić uwagę, że dokument dostępny online może nie być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Jedynie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub od dnia 1 lipca 2013 r. jego elektroniczne wydanie udostępnione na stronie internetowej EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne. Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych, jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów. Tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszej strony nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których odsyła ta strona. Niniejsze zastrzeżenie nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Komisji Europejskiej w przypadku naruszenia jakichkolwiek wymagań określonych w stosownych przepisach prawa krajowego ani wyłączenia jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu. Centrum Wsparcia Wymiany Danych jest opracowywane przez Komisję Europejską przy wsparciu konsorcjum kierowanego przez Capgemini Invent z ramienia Fraunhofera FOKUS i Tice. Lex. 
umowy: Numer 
LC-01057703 SMART: 2018/1009 

Prawa autorskie 

© Unia Europejska, 1995-2019 
 
Ponowne wykorzystanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Polityka Komisji Europejskiej w zakresie ponownego użycia jest wdrażana decyzją z dnia 12 grudnia 2011 r.https://www.europeandataportal.eu/playground/sites/all/themes/ec_resp_edp/images/icons/f_pdf_16.gif [728 KB]. 
 
Ogólna zasada ponownego wykorzystania może być uzależniona od warunków, które mogą być określone w poszczególnych ogłoszeniach o prawach autorskich. W związku z tym użytkownicy powinni odwoływać się do ogłoszeń o prawach autorskich dotyczących poszczególnych stron internetowych, które są przechowywane na mocy portalu „Europa” oraz poszczególnych dokumentów. Zasady ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do dokumentów objętych prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność osób trzecich. 

Ochrona danych osobowych 

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do prywatności użytkowników. Niniejsza strona internetowa i wszystkie świadczone za jej pośrednictwem usługi są świadczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r. 

Mimo że można przeglądać tę stronę internetową i korzystać z niektórych jej usług bez bezpośredniego podawania jakichkolwiek informacji o sobie, w niektórych przypadkach wymagane jest podanie danych osobowych w celu dostarczenia zamówionych e-usług. 

Niniejsza strona internetowa i wszystkie usługi świadczone za jej pośrednictwem są organizowane w imieniu Unii Europejskiej, chociaż niektóre informacje, które udzielamy, pochodzą od stron trzecich (zob. „Dane osobowe przedstawione przez strony trzecie” poniżej). Wszelkie informacje lub pytania dotyczące ochrony danych znajdują się na tej stronie internetowej lub na jej e-usługach. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tej strony mogą odnosić się do informacji, które dostarczane są nam bezpośrednio (poprzez stworzenie konta użytkownika lub skontaktowanie się z nami, w tym poprzez udzielanie odpowiedzi na ankiety, za pośrednictwem strony kontaktowej lub za pośrednictwem naszego biuletynu informacyjnego) lub pośrednio (poprzez automatyczne gromadzenie danych osobowych przez przeglądarkę). 

W pierwszym przypadku (dane, które Państwo przekazują nam bezpośrednio) przetwarzane przez nas dane ograniczają się do danych osobowych, które Państwo podają, a które mogą zawierać Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, przynależność oraz wszelkie inne informacje, które zamierzają Państwo ujawnić. Takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów: 

 • komunikowanie się z Panem/Panią w odpowiedzi na wszelkie zgłoszone przez Państwa prośby; 

 • zapewnienie dostępu do usług elektronicznych, z których chcieliby Państwo korzystać, w tym za pomocą zewnętrznego systemu potwierdzania autentyczności w systemie EU-Login; 

 • dostosowywanie do indywidualnych potrzeb informacji lub usług elektronicznych, które są dla Państwa interesujące; 

 • tworzenie zagregowanych i anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników na naszej stronie, w szczególności w celu zrozumienia jej użytkowania oraz poprawy i zapewnienia jej właściwego funkcjonowania; 

 • wykrywania i zwalczania wszelkich nadużyć lub kwestii związanych z bezpieczeństwem; 

 • cele określone w momencie gromadzenia danych, np. analiza ankiet lub dostarczanie biuletynów. 

W tym ostatnim przypadku (dane gromadzone automatycznie) dane osobowe ograniczają się do następujących kategorii informacji: 

 • pliki cookie, jak opisano tutaj 

 • rodzaj oprogramowania przeglądarki internetowej; 

 • nazwę domeny, używanej do korzystania z Internetu; 

 • adres strony internetowej, z której przeszedł(-ła) Pan/Pani bezpośrednio na bieżącą Stronę; 

 • datę i godzinę uzyskania dostępu do Strony; 

 • strony, które odwiedził(-ła) Pan/Pani na Stronie. 

Takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu tworzenia zagregowanych i anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników na naszej stronie, w szczególności w celu poprawy i zapewnienia jej właściwego funkcjonowania; personalizację informacji lub e-usług będących przedmiotem Państwa zainteresowania; oraz do wykrywania i zwalczania wszelkich nadużyć lub kwestii związanych z bezpieczeństwem. Podstawą prawną naszej działalności w zakresie przetwarzania danych jest – w zakresie, w jakim postanawia Pan/Pani przekazać nam dane osobowe – Państwa zgoda. Ponadto, w odniesieniu do danych zbieranych automatycznie przez nas, podstawą prawną przetwarzania danych „cookies” jest Państwa zgoda. W przypadku innych rodzajów danych, które są zbierane automatycznie, podstawą prawną jest również nasz uzasadniony interes w utrzymaniu pełnej i optymalnej funkcjonalności strony internetowej. Państwa dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez Państwa zgody, z wyjątkiem osób trzecich zaangażowanych przez nas w eksploatację i wspieranie tej strony.  Te osoby trzecie są związane umowami zapewniającymi zgodność z tą polityką. Państwa dane osobowe nie są przekazywane krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Na naszej stronie internetowej wykorzystuje się również analizy mediów społecznościowych, które będą skutkować wyłącznie przetwarzaniem danych osobowych, jeśli dobrowolnie zdecydowali się Państwo utworzyć konto u zainteresowanych dostawców mediów społecznościowych. W wyniku zastosowania tych funkcji żadne dane osobowe nie zostaną przez nas przekazane do państwa trzeciego. Podejmujemy rozsądne kroki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy jednak pamiętać, że żadna transmisja internetowa nie jest w pełni bezpieczna, ani nie jest wolna od błędów. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo korzystać z portalu i wszelkich usług elektronicznych związanych z tą stroną, w tym poprzez prowadzenie rachunku na tej stronie lub tak długo, jak jest to wymagane do zarządzania naszą odpowiedzialnością prawną. Dane osobowe, które są zbierane automatycznie, nie będą zatrzymywane przez nas dłużej niż rok po ostatniej wizycie. Mają Państwo prawo zażądać dostępu do informacji oraz ich poprawienia lub usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych informacji (w tym poprzez wycofanie zgody, stosownie do przypadku), a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać informacje na temat obowiązujących warunków, należy skontaktować się z nami, korzystając z powyższych informacji. Należy pamiętać, że korzystanie ze swoich praw może podlegać ograniczeniom, np. aby umożliwić nam przestrzeganie obowiązujących przepisów lub ochronę praw osób trzecich. Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę danych. 

Dane osobowe dostarczane przez strony trzecie 

Należy pamiętać, że na naszej stronie internetowej znajdują się linki do stron trzecich i zasobów udostępnianych przez strony trzecie (w szczególności za pośrednictwem „Widżety i Narzędzia” oraz integracji mediów społecznościowych). Na naszej stronie internetowej te dane osobowe publikowane są w oparciu o nasz uzasadniony interes w zapewnieniu dokładnego odzwierciedlenia informacji udostępnianych publicznie przez pierwotne źródło danych w naszym repozytorium, a także możliwość skontaktowania się z osobami trzecimi w sposób zamierzony przez oryginalne źródło danych. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu ułatwienia dostępności i możliwości korzystania z otwartych repozytoriów danych, które są wyszukiwane za pośrednictwem tej strony internetowej. W związku z tym, że nie kontrolujemy jednak ani zasobów osób trzecich, ani zawartych w nich pierwotnych danych osobowych, nie możemy potwierdzić ich dokładności, kompletności ani znaczenia, ani też nie możemy wykryć, kiedy są poufne lub opublikowane przez pomyłkę. Zasoby takie są dostarczane bez zapewnienia (w sposób wyraźny lub dorozumiany) ich zgodności z prawem lub adekwatności do Państwa celów. Zachęcamy wszystkich użytkowników naszej strony internetowej do zapoznania się z odpowiednią polityką ochrony prywatności w odniesieniu do pierwotnych źródeł oraz do jej przestrzegania, a także do kierowania wszelkich odpowiednich wniosków o prawa do ochrony danych związanych z zasobami stron trzecich do pierwotnego źródła, co doprowadzi do automatycznego korygowania naszych własnych danych na przestrzeni czasu. Jeżeli rozwiązanie problemu z pierwotnymi źródłami nie rozwiąże Państwa problemu, lub jeśli uważasz, że nasze użytkowanie danych osobowych nie jest zgodne z prawem o ochronie danych, niezależnie od legalności pierwotnego źródła, proszę skontaktować się z nami, korzystając z powyższych informacji, rozwiążemy tę sprawę najlepiej, jak potrafimy. Te same procedury i prawa mają zastosowanie do danych osobowych, które sami gromadzimy. Należy jednak zauważyć, że nie możemy przyjąć odpowiedzialności za przestrzeganie przez stronę trzecią prawa o ochronie danych oraz że w każdej chwili są i pozostają Państwo w pełni odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów o ochronie danych w odniesieniu do wszelkich czynności przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej oraz za pośrednictwem e-usług. 

Co to jest e-usługa? 

 1. Usługi zapewniające obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, organom administracji i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zwiększając tym samym przejrzystość i zrozumienie polityki oraz działań UE; 

 1. Usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizmy informacji zwrotnych wnoszące wkład w kształtowanie polityki, działań i usług UE; 

 1. Usługi transakcyjne umożliwiające dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawierania umów, operacji finansowych, rekrutacji, zapisów, nabywania lub zakupu dokumentów, itd. 

Jak traktujemy przesyłane do nas e-maile? 

Przy wysyłaniu takiej wiadomości Państwa dane osobowe gromadzone są wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli zespół administratorów danej skrzynki pocztowej nie jest w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie, Państwa e-mail zostanie przesłany do innego serwisu. Zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym, do którego serwisu Państwa wiadomość została przekazana. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania wiadomości e-mail i związanych z nimi danych osobowych, prosimy o włączenie ich do wiadomości.