Przejdź do treści
Practice Example
Have a look at our inspiring interview with Katryna and Jason from Meeco!
Frequently Asked Questions
Find your answers in the Frequently Asked Questions!
Data Sharing
What do we refer to with the term data sharing?

W ciągu ostatnich kilku lat rozumienie danych przez rządy, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne radykalnie się zmieniło. Dzięki edukacji, aktualnościom, zmianom legislacyjnym oraz wsparciu programów edukacyjnych i specjalnej infrastruktury danych obywatele UE mieli wiele możliwości rozwoju wiedzy na temat tego, co dane oznaczają dla ich życia oraz potencjalnego wpływu gospodarczego i społecznego danych, które bezpośrednio ich dotyczą. 

„Centrum Wsparcia Wymiany Danych” (ang. Support Centre for Data Sharing) to nowa inicjatywa finansowana przez Komisję Europejską w celu dalszego wspierania rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Naszym celem jest ułatwienie wymiany danych, tj. transakcji, w ramach których dane będące w posiadaniu sektora publicznego lub prywatnego są udostępniane innym organizacjom (publicznym lub prywatnym) do wykorzystania i ponownego wykorzystania. Wymiana danych może odbywać się za opłatą (lub innym wynagrodzeniem) lub za darmo. Sukces wymiany danych zależy od praktyk, technologii, elementów kulturowych oraz ram prawnych, które są istotne dla wymiany informacji w formie cyfrowej między osobami fizycznymi lub organizacjami. 

SCDS koncentruje się na badaniu, dokumentowaniu i zgłaszaniu praktyk w zakresie wymiany danych, unijnych ram prawnych oraz technologii dostępu i dystrybucji, które zakładają nowe modele i wyzwania prawne lub technologiczne. Za pośrednictwem tej strony gromadzimy, opracowujemy i rozpowszechniamy narzędzia oraz wiedzę techniczną, a także zapewniamy praktyczne wsparcie w zakresie transakcji dotyczących danych. Wraz ze świadomością wartości i potencjału danych nastąpił również rozwój dojrzałości w tym temacie. Obecnie każdy jest uczestnikiem i współautorem. Przedsiębiorstwa i organizacje odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu i rozwijaniu doświadczeń oraz wiedzy. SCDS stawia społeczność praktyków w zakresie udostępniania danych nie tylko w centrum uwagi, ale również umożliwia im tworzenie i wnoszenie wkładu w gromadzoną wiedzę. W SCDS tworzymy środowisko dla społeczności praktyków zajmujących się wymianą danych, które interaktywnie, bezpośrednio i nieustannie ewoluuje w celu zaspokojenia ich potrzeb. Zrobimy wszystko, co jest potrzebne do wykorzystania potencjału danych, które będą zbierane, przechowywane i zwracane obywatelom oraz przedsiębiorstwom Unii Europejskiej. 

Tweets BY @EU_DATASHARING