Zrzeczenie się odpowiedzialności

Celem tej strony internetowej Komisji Europejskiej jest ułatwienie ogółowi społeczeństwa dostępu do informacji o inicjatywach i polityce Unii Europejskiej. Naszym celem jest dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji. Ewentualne wskazane nam błędy postaramy się poprawić. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

  • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów;

  • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne;

  • niekiedy odsyłają do serwisów zewnętrznych, nad którymi służby Komisji nie mają kontroli i za które Komisja nie bierze odpowiedzialności;

  • nie stanowią porad specjalistycznych lub prawnych (o konkretną poradę należy zawsze zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty).

Prosimy zwrócić uwagę, że dokument dostępny online może nie być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Jedynie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub od dnia 1 lipca 2013 r. jego elektroniczne wydanie udostępnione na stronie internetowej EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne. Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych, jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów. Tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszej strony nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których odsyła ta strona. Niniejsze zastrzeżenie nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Komisji Europejskiej w przypadku naruszenia jakichkolwiek wymagań określonych w stosownych przepisach prawa krajowego ani wyłączenia jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu. Centrum Wsparcia Wymiany Danych jest opracowywane przez Komisję Europejską przy wsparciu konsorcjum kierowanego przez Capgemini Invent z ramienia Fraunhofera FOKUSi Tice. Lex.
umowy: Numer
LC-01057703 SMART: 2018/1009