Oświadczenie o ochronie prywatności

Ochrona danych osobowych

Support Centre for Data Sharing jest dostarczany i zarządzany przez Komisję Europejską, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii. Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do prywatności użytkowników. Podstawą prawną polityki w dziedzinie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje Unii Europejskiej” jest rozporządzenie (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE.
Niniejsza polityka obejmuje witrynę Support Centre for Data Sharing. Chociaż większość tej witryny można przeglądać bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje są wymagane w celu świadczenia żądanych e-usług. W przypadku żądania takich informacji, serwis traktuje je w pełnej zgodności z powyższym rozporządzeniem i podaje informacje o wykorzystaniu Twoich danych w swoich konkretnych oświadczeniach o polityce prywatności. W tym kontekście:

  • w odniesieniu do każdej e-usługi administrator zapewnia zgodność z polityką ochrony prywatności.
  • w Komisji Europejskiej inspektor ochrony danych nadzoruje stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom danych w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków
  • w odniesieniu do wszystkich instytucji europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę.

Witryna może zawierać linki do witryn stron trzecich. Aby korzystać z treści stron trzecich w naszych witrynach, konieczne może być zaakceptowanie ich określonych warunków, w tym ich zasad dotyczących plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli.

Regulation on the protection of personal data

E-usługi

Usługa elektroniczna na stronach internetowych Komisji Europejskiej to usługa lub źródło, które poprawia komunikację między ludźmi a instytucjami europejskimi. Support Centre for Data Sharing, a także inne strony internetowe Komisji Europejskiej, oferują 3 rodzaje e-usług:

  • usługi informacyjne umożliwiające łatwy i skuteczny dostęp do informacji
  • usługi komunikacji interaktywnej służące konsultacjom i debacie politycznej
  • usługi transakcyjne, które umożliwiają wszystkie podstawowe rodzaje „transakcji” z UE, np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutację pracowników, zapisy na wydarzenia, zamawianie dokumentów.

Support Centre for Data Sharing korzysta z następujących e-usług Komisji Europejskiej, opisanych w odpowiednich zapisach dotyczących ochrony danych:

  1. EU Login, opisane w DPR-EC-03187: Identity & Access Management Service (IAMS)
  2. EUSurvey, opisane w DPR-EC-01488: EUSurvey
  3. Futurium, opisane w DPR-EC-00787: Futurium Platform and Communities (Operational Controller - R3)
  4. Newsroom, opisane w DPR-EC-00841: Newsroom on Digital Single Market web site (Operational Controller - D4)

Usługa opinii

Usługa informacji zwrotnej, taka jak ta używana w formularz wsparcia, daje odwiedzającym możliwość przekazywania anonimowych opinii na temat odwiedzanych stron, zgłaszania błędów/problemów technicznych oraz wysyłania spontanicznych komentarzy na temat treści. Informacje są gromadzone w systemie biletowym i przetwarzane przez zespół firm świadczących usługi Support Centre for Data Sharing dla Komisji Europejskiej. Zostanie on usunięty najpóźniej w najpóźniejszym możliwym terminie rozwiązania umowy z dostawcą, tj. 3 czerwca 2022 r. System biletowy jest hostowany na bezpiecznej infrastrukturze technologicznej będącej własnością podwykonawcy dostawcy i zlokalizowanej w Unii Europejskiej. Możesz nie korzystać z tej usługi. Rezygnacja z korzystania z tej usługi nie ma wpływu na nawigację.

Analiza internetowa

Analiza internetowa to usługa, która mierzy skuteczność i wydajność witryny Support Centre for Data Sharing. Informacje są przetwarzane za pomocą oprogramowania do analityki internetowej i konsultowane przez zespół firm świadczących usługi Support Centre for Data Sharing dla Komisji Europejskiej. Zostanie on usunięty najpóźniej w najpóźniejszym możliwym terminie rozwiązania umowy z dostawcą, tj. 3 czerwca 2022 r. System analityki internetowej jest hostowany na bezpiecznej infrastrukturze technologicznej będącej własnością podwykonawcy dostawcy i zlokalizowanej na terenie Unii Europejskiej. Możesz odmówić korzystania z tej usługi za pośrednictwem banera plików cookie, który pojawia się na górze pierwszej strony odwiedzanej w tej witrynie. Rezygnacja z korzystania z tej usługi nie ma wpływu na nawigację.

Kontakt z Support Centre for Data Sharing

Strony internetowe mogą mieć przycisk kontaktu, który aktywuje oprogramowanie poczty e-mail i zaprasza do wysyłania komentarzy do określonej skrzynki pocztowej.
Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi.
Jeżeli zespół odpowiedzialny za skrzynkę pocztową nie będzie w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, otrzymana wiadomość e-mail zostanie przesłana do innego działu. Nadawca pytania zostanie poinformowany e-mailem, do którego działu zostało przesłane jego pytanie.


Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania e-maili i związanych z tym danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Ochrona informacji

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane przez Komisję Europejską na mocy decyzji Komisji ze stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej. W przypadkach gdy zgromadzone dane osobowe są przechowywane na komputerze podwykonawcy zewnętrznego pełniącego funkcję przetwarzającego dane, podwykonawca musi przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z kwietnia 2016 r.

Regulation on the processing of personal data and on the free movement of such data

Usługa opinii

Usługa informacji zwrotnej, taka jak ta używana w formularz wsparcia, daje odwiedzającym możliwość przekazywania anonimowych opinii na temat odwiedzanych stron, zgłaszania błędów/problemów technicznych oraz wysyłania spontanicznych komentarzy na temat treści. Informacje są gromadzone w systemie biletowym i przetwarzane przez zespół firm świadczących usługi Support Centre for Data Sharing dla Komisji Europejskiej. Zostanie on usunięty najpóźniej w najpóźniejszym możliwym terminie rozwiązania umowy z dostawcą, tj. 3 czerwca 2022 r. System biletowy jest hostowany na bezpiecznej infrastrukturze technologicznej będącej własnością podwykonawcy dostawcy i zlokalizowanej w Unii Europejskiej. Możesz nie korzystać z tej usługi. Rezygnacja z korzystania z tej usługi nie ma wpływu na nawigację.

Analiza internetowa

Analiza internetowa to usługa, która mierzy skuteczność i wydajność witryny Support Centre for Data Sharing. Informacje są przetwarzane za pomocą oprogramowania do analityki internetowej i konsultowane przez zespół firm świadczących usługi Support Centre for Data Sharing dla Komisji Europejskiej. Zostanie on usunięty najpóźniej w najpóźniejszym możliwym terminie rozwiązania umowy z dostawcą, tj. 3 czerwca 2022 r. System analityki internetowej jest hostowany na bezpiecznej infrastrukturze technologicznej będącej własnością podwykonawcy dostawcy i zlokalizowanej na terenie Unii Europejskiej. Możesz odmówić korzystania z tej usługi za pośrednictwem banera plików cookie, który pojawia się na górze pierwszej strony odwiedzanej w tej witrynie. Rezygnacja z korzystania z tej usługi nie ma wpływu na nawigację.

Sprawdzanie, zmienianie i usuwanie swoich danych

Jeśli chcesz zweryfikować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe przechowywane przez Support Centre for Data Sharing, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularz wsparcia. Aby przesłać zgłoszenie, wybierz kategorię „Dane osobowe i prywatność”.
W swojej wiadomości jasno określ charakter żądania (np. weryfikację, modyfikację lub usunięcie danych osobowych opublikowanych w witrynie Support Centre for Data Sharing) i dołącz adresy URL stron internetowych, których dotyczy żądanie.

Powiązane strony