Application Programming Interfaces

Opracowywanie wytycznych i badań technicznych jest ważną częścią SCDS i ma na celu wspieranie praktyków w trzech głównych obszarach:

  • interfejsy programowania aplikacji (API)
  • bezpieczeństwo danych
  • wykrywalność i jednoznaczna identyfikacja źródeł danych

SCDS pragnie, by uczenie się stało się „żywe”, zapadało w pamięć i opierało się na doświadczeniu.

Wraz z naszymi wytycznymi SCDS organizuje sekcję Widżetów i Narzędzi, w ramach której nasi użytkownicy przedstawiają, recenzują i omawiają rzeczywiste „widżety” wymiany danych. Mogą to być usługi, oprogramowanie lub narzędzia opracowane przez strony trzecie, które ilustrują uczenie się i wdrażają modele i technologię omawianą w naszych wytycznych oraz badaniach.

Chcemy również wysłuchać Państwa w tej sprawie. Prosimy podzielić się swoimi uwagami i potrzebami lub poprosić o nasze wsparcie, korzystając z naszego specjalnego formularza lub omówić te tematy wraz z innymi specjalistami w ramach forum użytkowników.

6 APIs you should know

This extension to the API guidance introduces six popular and important API types that readers and practitioners should know.