Przejdź do treści

About Us

Czym jest Centrum Wsparcia Wymiany Danych? 

Centrum Wsparcia Wymiany Danych (ang. Support Centre for Data Sharing) skupia się w szczególności na badaniu, dokumentowaniu i zgłaszaniu praktyk w zakresie wymiany danych, unijnych ram prawnych oraz technologii dostępu i dystrybucji, które są istotne dla organizacji i które zakładają nowe modele oraz wyzwania prawne lub technologiczne. Wszelkie nasze działania przeprowadzane są z pełną świadomością całej przestrzeni wymiany danych, jednak bez rozwijania jej pełnego spektrum.  

  • Termin „wymiana danych” odnosi się do zbioru praktyk, technologii, elementów kulturowych i ram prawnych, które są istotne z punktu widzenia transakcji dotyczących jakichkolwiek informacji w formie cyfrowej. Mimo że terminy te często będą stosowane wymiennie, w przypadku SCDS preferujemy „wymianę danych” niż „udostępnione dane”. Powodem jest to, że koncentrujemy się na praktykach dzielenia się i wymiany, a nie na danych. 

  • Przez praktyki w zakresie wymiany danych mamy na myśli prawne, techniczne lub ogólnie profesjonalne procedury obserwowane w przestrzeni wymiany danych. Ten obszar jest tak nowy, że jest być może zbyt wcześnie, aby mówić o najlepszych praktykach: decyzja o tym, co się najlepiej sprawdza, będzie rozwijana na poziomie wspólnoty SCDS. 

  • W ramach prawnych odnosimy się do szerokiego systemu przepisów regulujących podejmowanie decyzji, porozumień, zgodności, praw itp. Szczególny nacisk kładziemy na ramy prawne Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich, jednak będziemy również obserwować doświadczenia innych krajów na całym świecie i uczyć się na ich podstawie. 

  • Dzięki technologii dostępu i dystrybucji odnosimy się do takich aspektów, jak bezpieczeństwo danych, identyfikacja i wykrywalność źródeł danych oraz publikacja danych za pośrednictwem API. 

SCDS jest dla każdego. Naszą ambicją, powstałą w trakcie realizacji inicjatywy, jest wspieranie wspólnoty praktyków ewoluującej od podstawowych aż do tych najtrudniejszych sytuacji. 

 

Czym nie jest Centrum Wsparcia Wymiany Danych? 

Zakres tematów, do których odnosi się SCDS jest bardzo szeroki i musimy skupić się, by być skutecznym. Oznacza to, że uważnie wybrać nas zakres i współpracować z innymi już istniejącymi inicjatywami i grupami roboczymi, aby nie pokrywać również ich zakresów tematycznych. Zakres SCDS nie obejmuje rozwoju następujących tematów: 

  • Otwarte dane - Prosimy odwiedzić stronę internetową Komisji Europejskiej: Europejski Portal Danych

  • Wymiana danych między poszczególnymi osobami – np. wewnątrz przyjaciół lub rodziny w sieciach społecznościowych – oraz ich wpływ na prywatność. Nasze badania będą jednak miały świadomość istnienia ram prawnych służących ochronie praw osób fizycznych, takich jak ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych. 

  • Tematy związane z technologią, które są związane, ale nie ściśle z dostępem do danych i ich dystrybucją. Nie będziemy na przykład zgłębiać tematów takich jak przetwarzanie w chmurze lub łańcuch bloków, opracowanych odpowiednio w ramach innych inicjatyw UE, takich jak swobodny przepływ danych nieosobowych czy  Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków.  

Centrum Wsparcia Wymiany Danych prowadzone jest dla Komisji Europejskiej przez konsorcjum trzech przedsiębiorstw: Capgemini Invent, Fraunhofer Fokus and Timelex.  

Capgemini Invent

Capgemini Invent jest globalną linią biznesową Capgemini, specjalizującą się w konsultacjach zarządczych, innowacjach i transformacji cyfrowej. Multidyscyplinarny zespół pomaga liderom biznesowym w znalezieniu nowych źródeł kreowania wartości dla ich przedsiębiorstwa. Przyspieszamy przekształcanie pomysłów w prototypy i skalowalne, praktyczne rozwiązania, które prowadzą do skoordynowanego podejścia do transformacji, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą tworzyć produkty, usługi, doświadczenia klientów i modele biznesowe przyszłości. Capgemini Invent składa się z ponad 6,000 pracowników, znajdujących się w ponad 30 biurach i w 10 kreatywnych studiach na całym świecie. Capgemini Invent oferuje klientom kompleksowe podejście end-to-end, które pozwola im się stać liderami cyfrowymi. 

Fraunhofer FOKUS

Instytut Fraunhofer FOKUS prowadzi badania na temat transformacji cyfrowej i jego wpływu na społeczeństwo, gospodarkę oraz technologię. Od 1988 r. wspiera przedsiębiorstwa handlowe i administrację publiczną w kształtowaniu i wdrażaniu transformacji cyfrowej. W tym celu Instytut Fraunhofer FOKUS oferuje usługi badawcze, począwszy od analizy wymogów po konsultacje, studia wykonalności, rozwój technologii aż do prototypów i projektów pilotażowych w ramach segmentów działalności: Digital Public Services, Future Applications and Media, Quality Engineering, Smart Mobility, Softwarebased Networks, Networking Security, Visual Computing and Analytics. Instytut Fraunhofera FOKUS zatrudnia około 430 pracowników w Berlinie, a jego roczny budżet wynosi 33,7 mln EUR. Około 80 % budżetu pochodzi z projektów branżowych i należących do domeny publicznej. 

Timelex

Timelex jest przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Brukseli, specjalizującym się w dziedzinie prawa technologii informacyjnych w najszerszym tych słów znaczeniu, w tym w zakresie ochrony prywatności, zarządzania danymi i informacjami, e-biznesu, praw własności intelektualnej i telekomunikacji. Jego działania obejmują wszystkie kwestie prawne związane z tworzeniem, zarządzaniem i wykorzystywaniem informacji oraz technologii. Zespół Timelex zapewnia wsparcie z perspektywy biznesowej jako prawnicy w Brukseli, a także z perspektywy polityki jako doradcy dla różnych rządów i administracji publicznych. Time.lex angażuje się w pracę kontraktową, ocenę polityki, wsparcie legislacyjne i rozwiązywanie sporów. Time.lex jest w szczególności znane ze swoich badań polityki europejskiej dotyczącej takich zagadnień jak otwarte dane, informacje sektora publicznego, administracja elektroniczna oraz wymiana danych.